bootstrap modal popupTMMOB
Uluslararası
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi
2017

"Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya"
15- 18 Kasım 2017, Adana

 Önemli Tarihler

Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:  31 Ağustos 2017

Özet Değerlendirme Sonuçları: 15 Eylül 2017

Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi: 31 Ekim 2017


Kongre Daveti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen, "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı, 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin beşincisi olarak 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi/Adana`da gerçekleştirilecektir. 


"Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya" sloganı ile gerçekleştirilecek olan Kongrenin amacı "CBS iklimi"ne olumlu katkılar sunabilmektir. Bu amaçla, önceki kongrelerde olduğu gibi, bilim insanlarını, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması hedeflenmektedir. Kongrede, Ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konmaya çalışılacaktır.


Kongre`de aşağıda belirtilen panel konuları tartışılacaktır. Teknik oturumlarda sunulacak bildiriler, bu konularda olabileceği gibi Açık veri, Web CBS, Semantik Web, Bağlantılı veri (Linked Data), Sensör Web, büyük konumsal veri, Konumsal analiz, zamansal CBS, 3B CBS, Görselleştirme, konumsal görsel analitik, konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik, veri madenciliği, konumsal veri kalitesi, konum temelli hizmetler, gönüllü coğrafi bilgi ve sistem tasarımı konularında da olabilir.


CBS ve ilgili alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör çalışan ve temsilcilerinin ve ilgili diğer paydaşların, bu yıl uluslararası bir formatta Adana`da düzenlenecek kongreye katılımlarını diliyor ve bekliyoruz.


Saygılarımızla,


Ertuğrul CANDAŞ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  

Genel Başkanı

 Prof. Dr. Çetin CÖMERT

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Çetin CÖMERT, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Öğr.Gör. Şafak FİDAN, Kongre Sekreteri, Mersin Üniversitesi

Yeliz KARAARSLAN, Kongre Saymanı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Doç.Dr. Halil AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI, Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Mahmut Olcay KORKMAZ, TPAO Genel Müdürlüğü

Arş.Gör. Ziya USTA, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Muhammet Emre Yıldırım, Mapisso Yazılım

Arş.Gör. Zeynep AKBULUT, Gümüşhane Üniversitesi

Arş.Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Artvin Çoruh Üniversitesi

Ali İPEK, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.

Altuğ AYDIN, TEİAŞ Trabzon Grup Müdürlüğü

Hakan GÜNGÖR, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Levent ÖZMÜŞ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Eray YILDIZ, Özel Sektör

Yaşar TANRIVERDİ, HKMO Adana Şube Başkanı

Dilek Bozkurt, HKMO Adana Şubesi

Cavit ANT, HKMO Adana Şubesi

Ali KUZU, HKMO Adana Şubesi

Hasan ZENGİN, Seyhan Belediyesi

Şule Bahar ÜNNÜ, HKMO Adana Şubesi

Ahmet Burak MERSİN, Çukurova Üniversitesi

Umut Çağrı Güllü, HKMO Adana Şubesi

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Andre Skupin, San Diego State University, CA, USA.

Prof.Dr. Bashkim IDRIZI, State University of Tetova, Macedonia.

Prof.Dr. Cengizhan İPBÜKER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Çetin CÖMERT, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Danny Vandenbroucke, Spatial Applications Division Leuven (SADL), KU Leuven, Belgium.

Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Haluk ÖZENER, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye

Prof.Dr. Hülya DEMİR, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Joep Crompvoets, Public Governance Institute, KU Leuven, Belgium.

Prof.Dr. Joaquin Huerta Guijarro, University of Jaume, Spain.

Prof.Dr. Lars Bernard, Technische Universität Dresden, Germany.

Prof.Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Mustafa TÜRKER, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Necla ULUĞTEKİN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Savaş Süleyman DURDURAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye


Prof.Dr. Süha BERBEROĞLU, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Türkay GÖKGÖZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof.Dr. Werner Kuhn, University of California Santa Barbara, USA.

Doç.Dr. Arzu ERENER, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Aslı DOĞRU, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Derya ÖZTÜRK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Halil AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Karabük Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Melih BAŞARANER, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Tarık TÜRK, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Özgün AKÇAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali YÜCEL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Sedat DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özgür DOĞRU, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. İsmail Ercüment AYAZLI, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. Caner GÜNEY, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. Gülten KARA, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

Tema

"Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya"

Bildiri Konuları:

Açık veri
Web CBS
Semantik Web
Bağlantılı veri (Linked Data)
Sensör Web
Büyük konumsal veri
Konumsal analiz
Zamansal CBS
3B CBS
Görselleştirme
Konumsal görsel analitik
Konumsal iyileştirilmiş sanal gerçeklik
Veri madenciliği
Konumsal veri kalitesi
Konum temelli hizmetler
Gönüllü coğrafi bilgi
Sistem tasarımı

Paneller:


Özgür veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya

Ülkemizde özgürlükler, anayasal dayanaklar, yaşamda, bilimde ve üretimde özgürlük. 


Ülke ve Kent yönetiminde CBS

Ulusal Konumsal veri altyapısı, Kent ve ülke ölçeğinde doğal kaynakların yönetimi, Bütünleşik kent yönetimi, ilgili projeler, yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.


Belediyelerde CBS

Belediye ve tapu-kadastro ilişkisi, Mevcut işleyişte yaşanan sorunlar için CBS; İmar planı değişiklikleri ve plan uygulamada CBS, HM özel sektörü işlerinde CBS olanakları, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.


Enerji, ulaşım, telekominikasyon ve altyapıda CBS

Kentsel Altyapı ve CBS, Akıllı kentler, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.


Tarımda CBS

Çiftçi kayıt sistemi, Toplulaştırma projeleri, Toprak reformu, Doğrudan gelir destekleri, Tarımda sigortalama, İklim değişikliği ve yeni stratejiler, gıda güvenliği, hayvancılık, Yasal mevzuat, proje finansman modelleri, özel sektör, açık veri.


Ülkemizde CBS eğitimi

CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğü, Kamu ve Özel sektörün eğitimden beklentileri, Yurt dışında durum

Program

Bildiri gönderim süreci tamamlandıktan sonra program burada yayınlanacaktır.

Eğitim

Eğitim konuları yakında yayınlanacaktır. Yapılan tüm eğitimler sonucunda sertifika verilecektir.

Fuar

CBS Teknolojileri Fuarı kongre kapsamında düzenlencektir.

Ulaşım

Çukurova Üniversitesi, Balcalı Kampüsü, Mithat Özsan Amfisi 01380 Seyhan / ADANA TÜRKİYE

Adana

Adana Arkeoloji Müzesi

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1924 yılında kurulmuştur. Bu nedenle Türkiye’nin en eski ilk on müzesinden biridir. Müzede özellikle Gözlükule, Yumuktepe, Sirkeli ve Misis kazılarında çıkarılan, Çukurova’nın zengin tarihine ışık tutan özgün eserler yer almaktadır. Adana kent merkezinde yer alan, geniş bir bahçe ve dört büyük salondan oluşan müzede prehistorik devirlerden günümüze pek çok eser sergilenmektedir.
© http://www.adanakulturturizm.gov.tr

Bebekli Kilise

1880-90 yılları arasında yapılan kilisenin esas ismi Saint Paul’dür. Kilisenin tepesinde Meryem Ana’nın 2.5 metrelik tunç heykeli bulunmaktadır. Heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle halk arasında Bebekli Kilise olarak bilinir.
© http://www.adanakulturturizm.gov.tr

Adana Taş Köprü

Adana’nın sembol yapısı Taş Köprü Roma döneminde yapılmış, günümüzde Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerini birbirine bağlayan tarihi bir yapıdır. Birkaç sene öncesine kadar araç trafiğine de açık olan yapı bu özelliğiyle Dünya’nın araç trafiğine açık en eski köprüsüdür. 21 gözlü inşa edilen köprünün kara kısmı dolgularla küçülerek bugün 14 gözlü olarak ayaklı tarih olarak şehrin tam ortasında heybetiyle dikilmektedir.
© http://www.adanakulturturizm.gov.tr

Misis Mozaik Müzesi 

Müze 1956 yılında Misis Höyüğü'nden çıkan mozaikleri korumak amacıyla kurulmuştur. Bizans devrine ait bir kilisenin zemininde yer alan mozaiklerde Hz. Nuh’un tufan esnasında gemisine aldığı hayvanlar betimlenmiştir. Hayvanların canlı biçimde tasvir edildiği mozaikler, Çukurova mozaik sanatının ne denli ileri olduğunu gösteren örneklerdir. Müze, ören yerlerinden ve Adana Arkeoloji Müzesi’nden getirilen diğer mozaikler ve mimari parçalarla da zenginleştirilmiştir.
© http://www.adanakulturturizm.gov.tr

Yeme İçme

Adana kebabı mutlaka yenmeli, şalgam suyu ve aşlama (meyan kökünden yapılmaktadır.) içilmelidir. Bici bici'nin tadına bakılmalıdır. Ayrıca halka tatlı yenmelidir.

Adana yöresinin zengin bir mutfağı vardır. Yemeklerin başlıca malzemeleri un, bulgur, et, sebze çeşitleri, baharat türleri, süt, yoğurt ve çökelektir. Yörenin kendine has ünlü yemeği “Adana Kebabı” yanında bol yeşillik ve soğan salatası ile yenir, şalgam suyu ve ayran içilir. Diğer ünlü yemekleri cartlak kebabı, içli köfte, çiğ köfte, analı kızlı, humus, bartefit, sıkma, şırdan, mumbar, etli kömbe, dul avrat çorbası, yüksük çorbası vb.dir.

© http://www.adanakulturturizm.gov.tr

Adana iline ait içerik ve görseller http://www.adanakulturturizm.gov.tr adresinden alınmıştır.

KAYIT

Kongre katılım ücretlerine; kongre çantası, özet bildiriler kitabı ve CD`si, kokteyl ve öğle yemekleri dahildir.

KONGRE DELEGE ÜCRETİ

  200 TL

ÖĞRENCİ* 

Ücretsiz

*Lisans ve Lisansüstü öğrencileri için geçerlidir.

    Sponsorlar

    İletişim